Så kom den første rene danske bog omkring Flipped Classroom/Learning. Den har været ventet med spænding af mange, og generelt set er det en god og spændende bog, med mange gode indgangsvinkler.

Men jeg er desværre også nødt til, at give den et par kritik punkter med på vejen. Med det sagt, så syntes jeg stadig det er en god bog, der åbner for en vigtig debat omkring vores folkeskole.

Først lidt kredit til forfatterne Peter Holmboe og Roland Hachmann. At være de første med en dansk bog omkring Flipped Learning kræver mod, specielt i forhold til de udfordringer, som folkeskolens kerne personer (lærere, elever og forældre), står med i øjeblikket. Hatten af for det.

Anmeldelse er skrevet med udgangspunkt i, implementering af Flipped Learning i den danske folkeskole.

Om bogen

Bogen er inddelt i 3 dele.

Første del omhandler hvor Flipped Classroom/Learning stammer fra, hvad forskellen er, samt hvilke erfaringer, der indtil videre er gjort, primært i USA. Ligeledes redegøres der for hvorfor det er vigtigt med et paradigme skifte i den danske folkeskole. Hovedargumentet er, at vi skal sætte fokus på de kompetencer, som fremtidens samfund kræver, ikke kun elevernes evne til, at huske fagligt indhold.

Anden del omhandler forfatternes bud på en overordnet (generisk) model. Modellen ligger op til, at undervisningen er elevcentreret, opfylder faglige mål samt træner de kompetencer, som eleven har brug for i fremtidens samfund.

Tredje del omhandler kunsten at producere video materiale, der understøtter undervisningen. Ligeledes redegøres der for forskellige typer af video materiale, samt kategorisering af de forskellige arbejdsformer (alene, en til en, flere der samarbejder) eleven gennemgår i folkeskolen.

Kritik punkter

Hvor er forældrene i barnets læring

Den model som forfatterne stiller op mangler, efter min mening, en reflektering over hvordan forældrene kan inddrages. Det at ”uddanne” et barns kompetencer som samarbejde, vedholdenhed, modstandsdygtighed, kritisk tænkning, empati osv, er ikke kun et lærer anliggende. Forældrene bør ind tænkes i en fremtidig undervisningsmodel, for den danske folkeskole.

Hvem skal deltage i debatten

I bogen ligges der op til at bogen skal være et bidrag til den debat, der foregår omkring undervisningsformer og brug af IT i folkeskolen. Denne debat bør være åben for alle parter (lærere, elever og forældre). I det lys mener jeg at bogens målgrupper, burde have spændt bredere.

Eksempler på praktisk anvendelse

At stille en overordnet (generisk) model op for fremtiden er vigtig, men den bør ikke stå alene. For at kunne relatere sig til en overordnet model, er der behov for at se relationen mellem model og praksis.

Forfatterne har lovet, at der i forlængelse af bogen kommer en række hæfter, der beskriver praktiske anvendelsesmuligheder af deres overordnede model. Men for forståelsens skyld, mener jeg at det ville have været godt for bogen, hvis den havde indeholdt et par af de hæfter der er planlagt.

Konklussion

Bogen får 4 stjerner ud af 5.

De to stjerner gives for forfatternes mod, til at bringe en vigtig debat til torvs.

Den tredje stjerne gives for forfatternes evne til at forklare, at Flipped Learning er et paradigme skifte, for alle implicerede i den danske folkeskole.

Den fjerde stjerne gives til forfatterne for, at komme med et bud på en model for fremtidens folkeskole.

Forfatterne vil have fået den femte stjerne fra mig, hvis målgruppen havde været både lærere, elever og forældre. Målet med bogen er at skabe en debat om den danske folkeskole, og en sådan debat bør være åben for alle kerne personer i den danske skole, ikke kun lærerne.

Bogen er et vigtigt bidrag til debatten om implementering af Flipped Classroom/Learning i Danmark, og får mine varmeste anbefalinger.

Du kan købe bogen hos Praxis for 149,- kr. indtil den 11. Juli 2014.

Godt arbejde af forfatterne.

Det internationale netværk Flipped Learning Network er i marts kommet med en definition på hvad Flipped Learning er, samt holdt det op imod hvad de mener Flipped Classroom er.

Jeg er enig i denne definition efter lidt overvejelse, og vil fremover holde mig til Flipped Learning.

Jeg har selv haft problemer med at forklare folk, at det ikke bare er at bytte rundt på lektie og skolearbejde, det er i højere grad et spørgsmål omkring hvad der så sker i klasserummet, når der er flippet.

Flipped Learning definere 4 punkter, som skal være opfyldt før man kan kalde sit flip for et Flipped Learning flip.

Læs evt. mere her: fln.schoolwires.net/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP_handout_FNL_Web.pdf

Du står på trinbrættet på en tog station der hedder ”Mit nye liv”. Venter på at ”Entreprenør” toget kommer ind, så du kan stige om bord. I din baggage har du en god idé, fast besluttet at den skal gøres til virkelighed. Det er måske en idé du har haft i mange år, men som aldrig er blevet til noget, men nu skal det være.
Toget kommer ind på perronen. Du står et øjeblik og tænker skal/skal ikke, du kikker tilbage på det der var dit gamle liv. Hvis ikke du står på, så er det tilbage til det gamle liv. Du stiger på, fyldt med alle mulige følelser inde i. Udover at du føler dig klar – klar til at tage alle de udfordringer op der kommer i mod dig, så er der en lille flig af usikkerhed. Usikkerhed over hvad rejsen fører med sig.

Jeg har taget rejsen, og husker selv hvor svært det var at stige på toget, men tro mig, det er en dejlig rejse du er på vej ud på. Jeg har dog et par personlige råd, til din rejse.

Giv slip på perfektionismen

Perfektionisme er en subjektiv opfattelse. Det afhænger af øjnene der ser. Slip illusionen om at du ikke laver fejl, ved alt, er den første eller den bedste.

I stedet for at fokusere på at være perfekt, så fokuser på at gøre det bedste du kan. I stedet for, ikke at foretage dig noget, eller undlade at træffe en beslutning, før du er sikker, så sæt i gang. Træf en beslutning, gør noget, med det formål at lære og gøre dit bedste.

Du er sikkert ikke den første, der har haft den idé du har i din baggage eller den klogeste af dem der har den idé, du bærer rundt på. Men du er måske den første, der rent faktisk prøver. Mange når overhovedet ikke til, at gøre noget med de idéer de har i deres hoved eller i skrivebordsskuffen, før det er for sent og de ligger 7 fod under jorden.

Du gør noget, du tager en chance, du stiller dig op og siger – jeg mener at denne løsning på dette problem gør en forskel. Du forsøger at skabe en forandring – hatten af for det.

Lad være med at være kritisk overfor dig selv

Alle kan have en dårlig dag –  det er ok. Du behøver ikke at piske dig selv, på dagen, til at komme videre, eller kritisere dig selv for at have truffet en beslutning.

Mange har den holdning, at for at være entreprenør, så skal du arbejde 80 timer om ugen, droppe al social aktivitet, minimere din involvering i din familie, men det er en dårlig vej at komme ind på.

Entreprenørskab er en kreativ proces, du skal finde løsninger på udfordringer, du skal finde på tiltag, du skal finde på tilgange til kommunikation mm.

Ingen mennesker kan være kreative 80 timer om ugen. Kreativitet kræver at du får inspiration og tid til at tænke. Tag ud på en gå tur, tag en dag fri, tag en tur på museum, vær sammen med dine venner og din familie – alle har brug for at tanke op, og få andre input. Uden det kan du ikke være kreativ.

Slip fokus på det negative og pessimistiske

Måske føler du, at hvis du ikke fokusere på om der er noget galt, at du så forsømmer at reagere, eller at du lader som om, at et problem ikke eksistere.

Få fokus på det positive. Fra dette optimistiske standpunkt, vil du opdage, hvor nemt det er at håndtere udfordringer, når de opstår. Du behøver ikke være 10 skridt foran. Du skal blot tænke på næste skridt, i retning i mod dit mål, at gøre din idé til virkelighed.

Du vil også opdage at jo mere optimistisk du er, jo mere vil folk føle sig tiltrukket af dig. Nogle kalder det The Law of attraction.

Giv slip for frygten

Dette er det vigtigste råd, jeg kan give dig.

Alle mennesker føler til tider frygt. Det er en naturlig del af vores egenskaber som menneske. Vores hjerne har igennem evolutionen udviklet sig og indeholder i dag 3 dele –  primat hjernen, den sociale hjerne og den  logiske hjerne. Alle indtryk vi får, via vores sanser, går igennem vores primat hjerne først.

I vores primat hjerne, sker der en proces som bla. bestemmer om vi skal flygte eller kæmpe, og om det er noget vi skal være bange for.

Det vi alle sammen føler, specielt i starten af noget ukendt, som det må siges at være når man begiver sig ud på Entreprenør rejsen, er:

  • frygten for hvad andre mennesker tænker om en. Det er en refleks vi har, fordi vi er sociale mennesker. Hvis vi ikke er en del af fællesskabet, så bliver vi fra naturens side usikre og bange. Vi føler os sikre i fællesskabet. Vi føler os beskyttet.
  • frygten for succes, og hvad succes medføre. Det er frygten for det usikre i forhold til fremtiden. Hvis du får succes, hvordan vil dit liv så ændre sig. Succes gør at du ikke helt har kontrol over hvordan dit liv former sig. Vil din succes medfører at den sikkerhed du føler i status quo forsvinder?
  • frygten for fiasko. Fiasko har noget med tab af status at gøre. Hvis du mister status, bliver du så udstødt af fællesskabet. Viser du svaghedstegn, der gør at fællesskabet ikke vil tilbyde sikkerhed.

Det der adskiller Entreprenører, fra andre mennesker, er at de stiller sig foran frygten. På trods af den naturlige frygt entreprenørskab medfører. Vi bruger vores sociale hjerne og ikke mindst vores logiske hjerne, til at stille os foran frygten. At på trods af frygten, så gennemfører vi det.

Måske oplever du det ikke i starten af din entreprenørskabs rejse, men når du kommer længere hen i forløbet, skal du præsentere det du har bygget, for andre. Frygten tiltager for alvor der.

Mange mennesker kommer ikke forbi punktet, hvor det man har bygget skal præsenteres. De sidder fast i frygten.

Det kræver træning at holde sig foran frygten, derfor er mit råd til dig, at hvis du har mulighed for det, så prøv så tidligt som muligt, dels at fortælle om din idé til andre, samt når du har noget der bare ligner et produkt, så vis det til andre. Om muligt lad andre bruge det du har bygget.

Små skridt gør at primat hjerne bliver vendt til frygten.  Langsomt holder den op med at karakterer input om, frygt for hvad andre tænker, frygten for succes og frygten for fiasko, som noget den skal være bange for. Den finder ud af, at det er ikke så farligt endda.

Chill out

Lad være med at tage dig selv for seriøs. Hvis du laver fejl, så grin af det. Vær menneskelig – alle mennesker fejler. Hvis du griner lidt af dig selv, bare en gang imellem, så forekommer du også meget mere autentisk.

Vær dig selv og drop business attituden. Alle i dagens Danmark, har ikke tillid til en forloren business attitude – de vil have autencitet.

Håber at du finder rådene brugbare.

Hvis du kan lide denne artikel er du meget velkommen til at dele den.