Så kom den første rene danske bog omkring Flipped Classroom/Learning. Den har været ventet med spænding af mange, og generelt set er det en god og spændende bog, med mange gode indgangsvinkler.

Men jeg er desværre også nødt til, at give den et par kritik punkter med på vejen. Med det sagt, så syntes jeg stadig det er en god bog, der åbner for en vigtig debat omkring vores folkeskole.

Først lidt kredit til forfatterne Peter Holmboe og Roland Hachmann. At være de første med en dansk bog omkring Flipped Learning kræver mod, specielt i forhold til de udfordringer, som folkeskolens kerne personer (lærere, elever og forældre), står med i øjeblikket. Hatten af for det.

Anmeldelse er skrevet med udgangspunkt i, implementering af Flipped Learning i den danske folkeskole.

Om bogen

Bogen er inddelt i 3 dele.

Første del omhandler hvor Flipped Classroom/Learning stammer fra, hvad forskellen er, samt hvilke erfaringer, der indtil videre er gjort, primært i USA. Ligeledes redegøres der for hvorfor det er vigtigt med et paradigme skifte i den danske folkeskole. Hovedargumentet er, at vi skal sætte fokus på de kompetencer, som fremtidens samfund kræver, ikke kun elevernes evne til, at huske fagligt indhold.

Anden del omhandler forfatternes bud på en overordnet (generisk) model. Modellen ligger op til, at undervisningen er elevcentreret, opfylder faglige mål samt træner de kompetencer, som eleven har brug for i fremtidens samfund.

Tredje del omhandler kunsten at producere video materiale, der understøtter undervisningen. Ligeledes redegøres der for forskellige typer af video materiale, samt kategorisering af de forskellige arbejdsformer (alene, en til en, flere der samarbejder) eleven gennemgår i folkeskolen.

Kritik punkter

Hvor er forældrene i barnets læring

Den model som forfatterne stiller op mangler, efter min mening, en reflektering over hvordan forældrene kan inddrages. Det at ”uddanne” et barns kompetencer som samarbejde, vedholdenhed, modstandsdygtighed, kritisk tænkning, empati osv, er ikke kun et lærer anliggende. Forældrene bør ind tænkes i en fremtidig undervisningsmodel, for den danske folkeskole.

Hvem skal deltage i debatten

I bogen ligges der op til at bogen skal være et bidrag til den debat, der foregår omkring undervisningsformer og brug af IT i folkeskolen. Denne debat bør være åben for alle parter (lærere, elever og forældre). I det lys mener jeg at bogens målgrupper, burde have spændt bredere.

Eksempler på praktisk anvendelse

At stille en overordnet (generisk) model op for fremtiden er vigtig, men den bør ikke stå alene. For at kunne relatere sig til en overordnet model, er der behov for at se relationen mellem model og praksis.

Forfatterne har lovet, at der i forlængelse af bogen kommer en række hæfter, der beskriver praktiske anvendelsesmuligheder af deres overordnede model. Men for forståelsens skyld, mener jeg at det ville have været godt for bogen, hvis den havde indeholdt et par af de hæfter der er planlagt.

Konklussion

Bogen får 4 stjerner ud af 5.

De to stjerner gives for forfatternes mod, til at bringe en vigtig debat til torvs.

Den tredje stjerne gives for forfatternes evne til at forklare, at Flipped Learning er et paradigme skifte, for alle implicerede i den danske folkeskole.

Den fjerde stjerne gives til forfatterne for, at komme med et bud på en model for fremtidens folkeskole.

Forfatterne vil have fået den femte stjerne fra mig, hvis målgruppen havde været både lærere, elever og forældre. Målet med bogen er at skabe en debat om den danske folkeskole, og en sådan debat bør være åben for alle kerne personer i den danske skole, ikke kun lærerne.

Bogen er et vigtigt bidrag til debatten om implementering af Flipped Classroom/Learning i Danmark, og får mine varmeste anbefalinger.

Du kan købe bogen hos Praxis for 149,- kr. indtil den 11. Juli 2014.

Godt arbejde af forfatterne.

Det internationale netværk Flipped Learning Network er i marts kommet med en definition på hvad Flipped Learning er, samt holdt det op imod hvad de mener Flipped Classroom er.

Jeg er enig i denne definition efter lidt overvejelse, og vil fremover holde mig til Flipped Learning.

Jeg har selv haft problemer med at forklare folk, at det ikke bare er at bytte rundt på lektie og skolearbejde, det er i højere grad et spørgsmål omkring hvad der så sker i klasserummet, når der er flippet.

Flipped Learning definere 4 punkter, som skal være opfyldt før man kan kalde sit flip for et Flipped Learning flip.

Læs evt. mere her: fln.schoolwires.net/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP_handout_FNL_Web.pdf